1.pakāpe Pierīgas novadu apvienības skatuves runas konkursā – Marta Grīnhofa (5.b, sk.Ingūna Ādmīdiņa) -izvirzīta uz 2.kārtu

1.pakāpe Pierīgas novadu apvienības skatuves runas konkursā – Toms Kušķis (9.a, sk.Inita Stāmure) –izvirzīts uz 2.kārtu

2.pakāpe Pierīgas novadu apvienības skatuves runas konkursā – Kate Grīnfelde (1.b, sk.Janīna Vanaga)

2.pakāpe Pierīgas novadu apvienības skatuves runas konkursā – Ričards Ikaunieks (2.a, sk.Liāna Skudra)

2.pakāpe Pierīgas novadu apvienības skatuves runas konkursā – Sofija Žurko (2.b, sk.Andra Rožukalne)

3.vieta Roberta Mūka jaunrades darbu konkursā – Anna Elīza Ozola (12.a, sk.Ingūna Ādmīdiņa)

Atzinība Roberta Mūka jaunrades darbu konkursā – Sandija Anna Blūma (6.a, sk.Līga Lisnere)

Atzinība Roberta Mūka jaunrades darbu konkursā – Pēteris Šlosbergs (12.a, sk. Ingūna Ādmīdiņa)

Atzinība Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts” – Rolands Volodins (5.b, sk.Ingūna Ādmīdiņa)