1.pakāpes Diploms Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu Valsts konferencē (“Visbiežāk sastopamās traumas basketbolā 16-19 gadus vecu jauniešu vidū un pirms treniņu/spēļu iesildīšanās programmas izstrāde šo traumu profilaksei”) – Jēkabs Toniņš (11.c, darba vad. Ingūna Grīnerte)

1.pakāpes Diploms Pierīgas un Rīgas reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (“Visbiežāk sastopamās traumas basketbolā 16-19 gadus vecu jauniešu vidū un pirms treniņu/spēļu iesildīšanās programmas izstrāde šo traumu profilaksei”) – Jēkabs Toniņš (11.c, darba vad. Ingūna Grīnerte) – darbs izvirzīts uz Valsts 45.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

1.vieta Ziemas festivālā 2021 – Katrīna Bērziņa (12.a)

1.vieta Ziemas festivālā 2021 – Patriks Garisons (5.b)

2.vieta Ziemas festivālā 2021 – Kristiāna Paula Harpere (12.a)

2.vieta Ziemas festivālā 2021 – Aleksandrs Franckevičs (12.a)

3.vieta Ziemas festivālā 2021 – Ulrika Garisone (9.a)

3.vieta Ziemas festivālā 2021 – Arturs Bondars (12.a)

Pateicība par apņēmību un līdzdalībuZiemas festivālā 2021 – Daniela Ļaudama (12.a)

Pateicība par apņēmību un līdzdalībuZiemas festivālā 2021 – Reinis Lakševics (6.d)

Pateicība par apņēmību un līdzdalībuZiemas festivālā 2021 – Cristian Cerescu (11.d)