Ekskursija uz Jaunpils pili Tukuma novadā

Ekskursija uz Jaunpils pili Tukuma novadā

24. maijā 2.a un 2.b klašu skolēni, 25. maijā 2.e klases skolēni devās vienā no savām pirmajām mācību ekskursijām.

Mūsu galamērķis bija Jaunpils pils Tukuma novadā, lai rosinātu skolēnos interesi par pils muzeja ekspozīciju un iepazītos ar to. Pasākuma mērķis bija arī izvērtēt Latvijas vēsturi un muzejā atrodamos eksponātus, kā arī veicināt patriotisku jūtu veidošanos. Pasākums tika finansēts no iniciatīvas “Latvijas skolas soma” līdzekļiem.

Skolēni gidu – mūka Teodora un kalpones pavadībā ar aizrautību piedalījās nodarbībā “Mazie mūki”, kur, pārģērbušies viduslaiku kostīmos, tika vesti cauri pilij, klausoties notikumus par Latvijas vēsturi ar mūkam Teodoram raksturīgo bezbēdīgo un humoristisko piesitienu. Pils pagrabā skolēni iepazinās arī ar senajiem ieročiem, kā arī ar lielgabalu pils pagalmā.

Bērni labprāt izmēģināja arī viduslaiku spēles gan prātam, gan veiklībai. Tajās ietilpa gan loka šaušana, gan staigāšana ar koka kājām un zolēm, gan veiklības maisi, gan ķegļu spēle, gan krustiņspēle, gan cīņas ar salmu maisiem.

Saskaitot spēlēs iegūtos punktus, paši veiksmīgākie spēlētāji tika iecelti bruņinieku kārtā.

Nodarbības sniedza gan jaunas zināšanas un prasmes, gan arī pilnveidoja skolēnu prasmi sadarboties.