Tekstilmākslas pulciņš

Strādasim kopā dažāda vecuma skolēni(pēc apstākļiem).Pilnveidosim sadarbības prasmes.Izpaudīsim savu radošumu darbos.Gūsim gandarījumu par savu darbu un panākumiem konkursos un izstādēs.Interesanti pavadīsim brīvo laiku.

Ko darīsi pulciņā?

Pulciņā mēs audīsim  uz rāmja. Ar pamatdūrieniem vedosim tekstlmozaīku. Apgūsimi filcēšanas tehnikas iespējas. Eksperimentēsim ar materiāliem.

Ko apgūsi:

Mērķauditorija

1.-7.klase

Dalībnieku skaits grupā

10 skolēni

Kontakti

Baiba Zvaune

baiba.zvaune@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES