Teātra pulciņš

Skolēni, kuri apmeklē pulciņu, brīvi jūtas jebkurā situācijā, spēj novērtēt un apliecināt sevi. Saskarsmē ar apkārtējiem ir jūtīgi, draudzīgi, prot uzklausīt otru, uzmundrināt, prot izteikt savu viedokli un piedāvāt idejas.  Spēj skaidri, saprotami formulēt domu, ir apguvuši skatuves runas iemaņas. Var uzstāties publikas priekšā.

Ko darīsi pulciņā?

 • Izkopsim uztveres spējas un to koordinēšanas prasmes.
 • Radīsim interesi par radošu pasaules uztveri.
 • Attīstīšu bērniem emocionālu un radošu pasaules uztveri.
 • Veidošu radošās darbības vajadzību un spējas.
 • Veicināšu bērnu pašizteikšanos un pašapliecināšanos.
 • Palīdzēšu izprast pašam sevi un citus, apgūt saskarsmes iemaņas, veidot sapratni un saskaņu ar grupas biedriem, pārvarēt biklumu.
 • Attīstīsim runas kultūru, apgūsim skatuves runas pamatus.
 •  Iepazīstināšu ar aktiermākslas pamatelementiem, došu iespēju pašizpausmei. 

Ko apgūsi:

 • Uztveres spēju izkopšanu.
 • Iztēles, fantāzijas, radošo spēju atraisīšanu.
 • Saskarsmes iemaņu attīstīšanu.
 • Skatuves runas, aktiermākslas pamatelementu apguvi.
 • Estētisko uzskatu un mākslinieciskās gaumes veidošanu.

Mērķauditorija

1.- 3. klašu skolēni

Dalībnieku skaits grupā

20 skolēni

Kontakti

Janīna Vanaga

janina.vanaga@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES