Aerobikas pulciņš

Ņemot vērā, ka aerobikas mērķis ir kopēja ķermeņa fiziskā stāvokļa uzlabošana un nostiprināšana, tad nodarbības tiek plānotas cikliski, katrā nodarbībā uzvaru liekot uz noteiktu ķermeņa muskuļu grupu un prasmju pilnveidošanu, tādējādi izvairoties no iespējām gūt kādu ķermeņa traumu. Katra nodarbība sastāv no divām daļām –  aerobās (aerobikas soļu kombinācijām) un spēka vingrinājumu daļas. Otrajā daļā tiek trenēta un attīstīta nodarbībā izvēlētā muskuļu grupa. Aerobā daļā vingrinājumi un kombinācijas tiek izpildītas pa vienam, atkarībā no nodarbības plāna izmantojot arī pieejamo inventāru. Spēka daļā, vingrinājumi var tikt veikti pa vienam vai pāros un izmantojot pieejamo inventāru.

Ko darīsi pulciņā?

Pulciņā mēs lieliski pavadīsim laiku ārpus mācību stundu darba. Attīstīsim vispārējo fizisko sagatavotību un labu pašsajūtu. Mācīsimies izmantot pieejamo inventāru un resursus, un apgūsim vingrojumu izpildes tehniku tā, lai izvairītos no dažādām traumām. Galvenais, veselā miesā vesels gars!

Ko apgūsi:

Mērķauditorija

10. -12. klašu skolēniem

Dalībnieku skaits grupā

15 skolēni

Kontakti

Linda Kovaļevska

linda.kovalevska@marupe.edu.lv

PIETEIKTIES